Výhody naší vzdálené správy databází

Díky našemu monitorovacímu systému odpadá hlavní nevýhoda vzdálené správy databází - proaktivní monitoring. Náš monitorovací systém umožní vzdáleně monitorovat databáze stejně kvalitně jako to zvládnou klasické lokální nástroje.

Společnosti, které používají databáze Oracle a uvědomují si důležitost uložených dat, vždy potřebují nějakého administrátora, který by databázi monitoroval a spravoval.
Kvalitní databázový administrátor, kterému můžete svěřit důležitá data, si vždy nechá kvalitně zaplatit a navíc není lehké takového administrátora najít. Také je potřeba kvůli zastupitelnosti aby ty administrátoři byli dva. Pokud ale spravují řádově jen jednotky databází, tak jsou pravděpodobně značně nevytíženi. Vzdálená správa těchto databází je cesta ke značným finančním úsporám a často i ke zlepšení kvality administrátorských služeb.

Výhody

 • Proaktivní monitoring - automatické odhalení blížících se incidentů ještě než ovlivní uživatele
 • Rychlá detekce chyb i odezva na případné incidenty
 • Převzetí kompletní zodpovědnosti za databázi
 • Značné finanční úspory za vlastní databázové administrátory
 • Možnost vygenerovat si aktuální dokumentaci k databázi
 • Možnost zvolit si úroveň služby podle Vašich požadavků (režim 24x7 / 8x5, garantovaná reakční doba, ...)
 • Profesionální tým zkušených databázových administrátorů, který se bude starat o Vaše databáze
 • Přístup do monitorovacího systému pro kontrolu a přehled nad stavem databáze
 • Nahlášení incidentů i požadavků do systému a následné sledování průběhu řešení
 • Většina získaných informací o databázi zůstáva v monitorovacím systému pro pozdější porovnání růstu a budoucí plánování HW zdrojů
 • Fixní měsíční sazba za správu databází - bez ohledu na počet incidentů a délku jejich řešení
 • Zůstává stále možnost využít databázové administrátory na jakékoliv další aktivity (migrace, upgrady, vývoj, ...)
 • Snadné napojení na náš monitorovací systém - minimální nároky ze strany zákazníka