Napojení databáze na monitorovací systém

Napojení Vaší databáze na náš monitorovací systém je technicky poměrně jednoduchý proces.
Před vlastním napojením je ale nutné splnit několik základních požadavků.

Požadavky pro napojení databáze na monitorovací systém

 • Vzdálený přístup na databázový server
 • Dodání dokumentace k databázi v požadovaném rozsahu (pokud není dokumentace k dispozici, tak ji můžeme v potřebném rozsahu vytvořit. Obvykle to trvá 2 - 3 dny)
 • Databáze musí být schopna odesílat emaily na jednu konkrétní externí adresu nebo tam musí být nainstalována nějaká webová služba, která zpřístupní stažení informací do monitorovacího systému

Postup převzetí správy databáze

 • Získání informací o databázi a požadované úrovni služeb
 • Vytvoření cenové nabídky
 • Po akceptaci nabídky, podepsání smlouvy a předání dokumentace k databázi, pokud existuje
 • Zajištění vzdáleného přístupu na databázový server
 • Seznámení se s prostředím, případně vytvoření chybějící dokumentace
 • Vyřešení oblastí, které brání převzetí zodpovědnosti (práva, nefunkční nebo neotestované zálohy, ...)
 • Instalace monitorovacího systému a napojení na náš centrální server
 • Počátek vzdálené správy databáze, převzetí zodpovědnosti