Co je vlastně Oracle APEX?

Oracle Application Express (Oracle APEX) je vývojový nástroj určený k vývoji webových aplikací.

Je úzce integrován s databází Oracle a umožňuje rychle vytvořit bezpečnou a snadno rozšiřitelnou aplikaci a to pouze s využitím webového prohlížeče a určitou znalostí jazyka SQL, případně PL/SQL. Mezi největší přednosti APEXu patří právě jednoduchost a rychlost vývoje aplikací. Ty úplně nejjednodušší aplikace je dokonce možné vytvořit bez jakékoliv znalosti programování.

Jádro APEXu vlastně využívá PL/SQL Web Toolkit, který je součástí většiny databází Oracle, nebo tam může být doinstalován. Tento Web Toolkit obsahuje sadu procedur a funkcí usnadňující automatické generování HTML stránek přímo v databázi. Stránky tedy nejsou nikde staticky uloženy, ale každá stránka je vždy nejdříve vygenerována a pak odeslána do klientského webového prohlížeče.

Oracle APEX je nástroj, který k k těmto vlastnostem přidává možnost vytvářet šablony pro generované stránky a samozřejmě nástroje pro kompletní správu připojených uživatelských session, předávání hodnot mezi stránkami, ověřování přístupu, snadný návrh vizuální podoby stránky a rozmístění a chování ovládácách prvků. Výsledná stránka je potom čisté HTML + JavaScript.

Na různé dynamické operace bez načítání nové stránky lze pak použít AJAX. Tato technologie je schopná z načtené HTML stránky poslat jakýkoliv dotaz do databáze a na základě výsledku pomocí JavaScriptu dynamicky ovlivnit vlastnosti stránky nebo jejích prvků. Jinak poměrně složité používání AJAXu je v poslední verzi APEXu (5.1) výrazně zjednodušeno a dá se říci že pro většinu základních požadavků na chování aplikace není potřeba se zabývat znalostí AJAXu - vše je jednoduše a plně transparentně integrováno do APEXu jako dynamické akce.

Mezi další zajímavé možnosti těchto technologií patří možnost odesílání mailů, prezentace dat pomocí interaktivních grafů a generování PDF, DOC a XLS dokumentů. Posledně zmiňovaná možnost není ale ve své základní, bezplatné verzi standardně dobře a plně podporována a proto vyžaduje použítí dalších produktů mezi nimiž jsou i stejně kvalitní bezplatné nástroje.

APEX je tedy ideální nástroj na rychlý vývoj aplikací například pro firemní agendu nebo prostě na správu a prezentaci jakýchkoliv informací a dat. APEX je plně zdarma a lze ho nainstalovat do jakékoliv databáze Oracle 9i a vyšší.

Ve spojení s volně dostupnou databází Oracle XE potom tvoří bezplatnou platformu pro kompletní vývoj a provoz webových aplikací.

Bližší informace lze najít přímo na stránkách Oracle APEX