Cloudový Monitorovací systém

DIMON je cloudový monitorovací nástroj, který dokáže monitorovat databáze vzdáleně přes internet.
V principu jde o systém, který přijímá pravidelně odesílané zprávy ze všech monitorovaných databází a okamžitě je vyhodnocuje podle definovatelných kritérií.

Při vyhodnocování příchozích informací z databází systém automaticky rozpozná vážnost situace a v kritických případech okamžitě odesílá zprávu zodpovědnému databázovému administrátorovi.
Většina příchozích informací a vygenerovaných zpráv je dále uchovávána v centrálním monitorovacím systému pro zpětný přehled o stavech databáze, změnách v konfiguraci, ale také například pro pozdější porovnávání výkonu databáze, růstu velikosti jednotlivých tablespaců, atd.

Všechny získané informace jsou administrátorům i zákazníkům dostupné pomocí webové aplikace DIMON.

Informace z monitorovaných databází jsou odesílány ve formátu XML čímž je zajištěna snadná rozšiřitelnost o další moduly, které mohou monitorovat i aplikaci nebo různé aplikační ukazatele.
Odezva systému DIMON na stavy databází se liší podle použitého způsobu odesílání stavů a prakticky se pohybuje v řádech několika desítek sekund, maximálně okolo jedné až dvou minut. Po přijetí zprávy monitorovacím systémem se stav databáze vyhodnotí prakticky okamžitě.

Informace odesílané z monitorované databáze

 • Jméno databáze a serveru, verze, platforma
 • Počet CPU a threadů, velikost fyzické paměti
 • Místo v tablespacech, ASM diskových skupinách i na filesystémech
 • Stav databáze a listeneru
 • Dokončené nebo probíhající zálohy a archivní logy
 • Chyby v alert logu
 • Invalidní objekty a unusable indexy
 • Fragmentované nebo neoptimálně velké tabulky a indexy
 • Parametry databáze
 • Nainstalované doplňky databáze
 • Databázové joby
 • Databázové i serverové statistiky výkonu a zátěže
 • Počet uživatelů, počet procesů
 • Seznam aplikovaných patchů

Centrální monitorovací systém i jeho webové rozhraní běží na našem serveru, takže se zákazník nemusí o nic dalšího starat. Vše je tedy v cloudu.