Aplikace Digitec Monitoring System

Aplikace DIMON je webové rozhraní pro přístup ke všem informacím o monitorovaných databázích, ke konfiguraci monitorovacích parametrů a také ke komunikaci databázového administrátora se zákazníky.
Při vyhodnocování příchozích informací z databází systém automaticky rozpozná vážnost situace a v kritických případech okamžitě odesílá zprávu zodpovědnému databázovému administrátorovi.
Většina příchozích informací a vygenerovaných zpráv je dále uchovávána v centrálním monitorovacím systému pro zpětný přehled o stavech databáze, změnách v konfiguraci, ale také například pro pozdější porovnávání výkonu databáze a růstu velikosti jednotlivých tablespaců.

Všechny získané informace jsou administrátorům i zákazníkům dostupné pomocí webové aplikace DIMON.

Informace z monitorovaných databází jsou odesílány ve formátu XML čímž je zajištěna snadná rozšiřitelnost o další moduly, které mohou monitorovat i aplikaci nebo různé aplikační ukazatele a metriky. Odesílání informací probíhá standardně přes email v pravidelných intervalech, ale je možné nakonfigurovat DIMON systém aby si tyto informace pravidelně stahoval pomocí HTTP formou webové služby.
Odezva systému DIMON na stavy databází při použití emailu se prakticky pohybuje v řádech několika desítek sekund, vyjímečně do 2 minut. Po této době se k administrátorovi dostane zpráva.

Aplikace DIMON obsahuje

 • Přehled aktuálního stavu všech monitorovaných databází
 • Historie stavu databází
 • Možnost vygenerovat si dokumentaci databáze jedním kliknutím - novinka
 • Informace o aktuální i historické velikosti databáze a jednotlivých tablespaců
 • Detailní informace o každé databázi (verze, HW, OS, patche)
 • Seznamy tablespaců, DB souborů, ASM diskových skupin a filesystémů, včetně informace o velikosti volného i obsazeného místa
 • Informace o databázových zálohách, době trvání a velikostech
 • Parametry databáze a dostupné databázové doplňky
 • Informace o databázových jobech
 • Statistiky výkonu a zátěže databáze v přehledných grafech
 • Stav aplikačního serveru - novinka
 • Definování plánovaných odstávek pro zamezení falešných zpráv o nedostupnosti databáze
 • Konfigurace zpráv - u každé databáze může být změněna závažnost jednotlivých zpráv v závislosti na textu
 • Zakládání incidentů a požadavků
 • Kontakt na databázového administrátora, který je aktuálně zodpovědný za databáze

Ukázky webové aplikace DIMON, do které mají přístup i zákazníci: